En compliment de l’article 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE) s’exposen a continuació les dades de titularitat del nom del domini www.cancalixto.com

Denominació social:
CAN CALIXTO

Número d’identificació fiscal:
Margarida Fondevila – DNI: 37625797M

Domicili social:
Carrer de Sant Ramon, 1
08591 Aiguafreda
Barcelona

Correu electrònic:
info@cancalixto.com

Telèfon:
+34 93 844 15 15

Aquest web ha estat creat per CAN CALIXTO amb caràcter informatiu i per a ús personal dels usuaris. A través d’aquest Avís legal, es pretén regular l’accés i ús d’aquest web, com també la relació entre el web els seus usuaris. En accedir a aquest web s’acepten els següents termes i condicions: l’accés aquest web és responsabilitat exclusiva dels usuaris.

El simple accés a aquest web no suposa establir cap tipus de relació comercial entre CAN CALIXTO i l’usuari.

L’accés a la navegació en aquest web suposa acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d’ús que conté.

Els enllaços o links continguts en aquest web poden conduir l’usuari a altres web gestionats per tercers. El titular d’aquest web declina qualsevol responsabilitat pel que fa a la información que estigui fora d’aquest web, ja que la funció dels links que hi apareixen és únicament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema concret.

El titular del web pot oferir serveis o productes que poden estar sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons cada cas, substitueixin, completin i/o modifiquin les presents condicions, i sobre les quals s’informarà l’usuari en cada cas concret.

Política de Protecció de Dades i Confidencialitat

En cumpliment de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, l’informem que les dades personals que subministri a través de www.cancalixto.com o per correu electrònic, seran tractades de forma confidencial y pasaran a formar part d’un fitxer titularitat de CAN CALIXTO. Les seves dades personals seran utilitzadess per atendre la seva petició d’informació, la gestió i prestació dels serveis oferts per CAN CALIXTO per a l’enviament de futures comunicacions comercials que poguessin ser del seu interès. CAN CALIXTO, NO CEDIRÀ, a terceres parts les seves dades personals.

Així mateix, l’informem que pot execir els seus drets d’accés, rectificació, cancelació i oposició segons el que està previst a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, tot enviant una carta al domicili social de CAN CALIXTO o per e-mail: info@cancalixto.com.